Bookers.hr používa cookies (koláčiky) na zvýšenie funkčnosti webu.
OK
OCHRANA SúKROMIA
Hľadaj

Ochrana osobných údajov

Úvod a všeobecné podmienky

Internetová stránka "Bookers.hr" (ďalej v texte uvádzané ako "Bookers.hr", "my") chápe dôležitosť ochrany osobných údajov (ďalej v texte uvádzané ako "Osobné údaje"), ktoré nám poskytujú naši návštevníci. Osobné údaje sú informácie, ktoré môžu osobu identifikovať ako jednotlivca, čo zahŕňa meno, priezvisko, číslo telefónu, adresu bydliska a e-mailovú adresu. Bookers.hr zverejnil tento dokument o ochrane súkromia (ďalej v texte uvádzané ako "Dokument"), aby oboznámil návštevníkov s tým, ako bude používať a ochraňovať ich Osobné údaje. Dokument popisuje spôsoby, ktorými Bookers.hr zhromažďuje, ukladá, používa a chráni Vaše Osobné údaje. Je našou povinnosťou upozorniť Vás, že sa Dokument nevzťahuje na akékoľvek aktivity mimo internet, ako ani na iné webové stránky okrem stránky http://www.bookers.hr (ďalej v texte uvádzané ako "Stránka"). Bookers.hr nezhromažďuje Vaše Osobné údaje okrem údajov, ktoré sa automaticky ukladajú a zhromažďujú (článok 3. "Cookie"), a to až do okamihu, kedy sa návštevník rozhodne osobne ich postúpiť. Vo všeobecnosti stránku môžete navštíviť bez poskytovania akýchkoľvek svojich Osobných údajov.

Zhromažďovanie a používanie

Pri posielaní dotazu na vybranú službu Bookers.hr bude od Vás vyžadovať Vaše Osobné údaje, ktoré sú potrebné na to, aby Vás identifikovali ako jednotlivca. Bookers.hr nutne potrebuje Vaše Osobné údaje, aby Vás neskôr mohli kontaktovať on-line alebo off-line. Bookers.hr nepoužíva Vaše Osobné údaje na akékoľvek iné účely. Osobné údaje, ktoré poskytujete Bookers.hr, sú dostupné iba osobám, ktoré majú na starosti odpoveď na Váš dotaz.

Cookie

Bookers.hr tiež automaticky zhromažďuje údaje pri Vašej návšteve webovej stránky. Bookers.hr zhromažďuje určité údaje cestou "cookie" z Vášho počítača. Cookie je malý súbor, ktorý sa ukladá na pevnom disku Vášho počítača. Informácie získané cestou cookie používame na to, aby sme vylepšili kvalitu stránok a aby sme mali prehľad o návštevnosti Stránky. Tieto informácie nám tiež pomáhajú zoznámiť sa so spôsobom, ktorým návštevník využíva Stránku. Informácie poskytované cestou cookie Vás neidentifikujú ako osobu. Pokiaľ si zásadne neprajete poskytovať informácie touto metódou, môžete to prerušiť vypnutím cookie vo Vašom internetovom vyhľadávači / programe. Väčšina internetových vyhľadávačov Vám dovoľuje vypnutie cookie. Pokiaľ nepoznáte spôsob, ako môžete vypnúť cookie, vyhľadajte pomoc v hornom menu Vášho internetového vyhľadávača. Vypnutie cookie môže obmedziť alebo spomaliť načítanie Stránky.

Bezpečnosť

Bookers.hr používa všetky bezpečnostné opatrenia na ochranu pred stratou, zneužitím alebo zmenami Osobných údajov používaných v systéme. Bookers.hr vykonáva všetky elektronické, fyzické a procedurálne kroky s úmyslom ochrániť Vaše Osobné údaje. Prístup k Osobným údajom je obmedzený na pracovníkov, ktorým sú tieto údaje nutne potrebné na to, aby mohli poskytnúť určité služby. Bookers.hr sa zaväzuje, že nebude odovzdávať, predávať ani prenajímať Vaše Osobné údaje žiadnej právnickej alebo fyzickej osoby bez Vášho súhlasu. V každom prípade, ani jeden prenos údajov po internete ako aj elektronické ukladanie údajov nemá záruku stopercentnej istoty. Sme povinní Vás upozorniť, že posielanie údajov cez stránku robíte na vlastnú zodpovednosť.

Neplnoletí

Bookers.hr nezhromažďuje údaje od neplnoletých osôb. Pokiaľ ste neplnoletí, prosíme Vás, aby ste nám neposielali akékoľvek Osobné údaje o sebe, čo zahŕňa Vaše meno, priezvisko, adresu bydliska, číslo telefónu alebo e-mailovú adresu. Pokiaľ nám neplnoletá osoba zašle Osobné údaje a my zistíme, že sú to Osobné údaje neplnoletej osoby, odstránime údaje zo systému v najkratšej možnej lehote.

Zmeny

V budúcnosti môže byť tento Dokument zmenený, a preto Vám odporúčame, aby ste si ho pozreli vždy, keď nám budete posielať Vaše Osobné údaje. Pokračovaním v používaní Stránky po aplikácii zmien v Dokumente súhlasíte s právami a podmienkami, ktoré sú uvedené v Dokumente v okamihu posielania údajov. Bookers.hr využije práva a podmienky, ktoré boli platné v dobe, kedy boli posielané Vaše Osobné údaje.