Bookers.hr koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost web stranice.
OK
ZAšTITA PRIVATNOSTI
Pretraži

Opći uvjeti

Opći uvjeti (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) su sastavni dio ugovora koji je sastavljen između tvrtke Kapela d.o.o., Zavode II 16, Čelina (Omiš) 21310, Hrvatska, ID KOD: HR-AB-21-060259967 (u daljnjem tekstu Agencija) kao posrednika između osobe koji pruža usluge smještaja (u daljnjem tekstu Iznajmljivač) i osobe koja zakupljuje usluge smještaja (u daljnjem tekstu Gost).

Agencija se obvezuje osigurati gostu smještaj u rezerviranom terminu, prema prezentaciji koja je prikazana na stranicama www.bookers.hr, osim u slučaju izvanrednih okolnosti koje se ne mogu predvidjeti niti otkloniti (rat, nemiri, potresi, poplave, požari, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, intervencije mjerodavnih vlasti i sl.).

Prilikom izvršene rezervacije Gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima i time ovi Opći uvjeti postaju pravna obveza, kako za Agenciju tako i za Gosta.

1. REZERVACIJE I UPLATE

Prijave za rezervaciju smještaja se upućuju elektroničkim putem ispunjavajući za to predviđeni obrazac dostupan na web site-u www.bookers.hr. Prilikom rezervacije Gost je dužan ustupiti Agenciji sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije. Prilikom rezervacije Gost potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim karakteristikama i uvjetima pod kojima mu se određena smještajna jedinica nudi, kao i sa ovim Općim uvjetima.

Za potvrdu rezervacije, Gost je obvezan uplatiti akontaciju koja iznosi 30% ukupne cijene smještaja, iznimno od slučajeva kada je ukupna cijena smještaja manja od 350 EUR, tada akontacija iznosi 100 EUR. Plaćanje akontacije se vrši na devizni žiro račun Agencije, najkasnije sedam dana od izdavanja predračuna, ukoliko nije drugačije ugovoreno. Gost je dužan pismeno (e-mailom, faxom ili poštom) obavijestiti Agenciju o izvršenoj uplati akontacije. Ukoliko Gost ne izvrši uplatu akontacije u ugovorenom roku, a nije se javio Agenciji, rezervacija će se smatrati otkazanom.

Prilikom plaćanja akontacije doznakom Gost se obvezuje podmiriti sve troškove bankovne transakcije. Agencija će kao akontaciju zaračunati samo iznos koji je doznačen na bankovni račun Agencije. Agencija ne preuzima odgovornost za visinu provizije banke Gosta, svoje banke ili korespondentne banke.

Nakon primitka akontacije, Agencija je dužna proslijediti Gostu vaučer sa točno naznačenim ugovorenim i plaćenim uslugama. Voucher služi kao dokaz o izvršenoj rezervaciji smještajne jedinice. Preostali iznos Gost uplaćuje na dan dolaska, u gotovini, izravno Iznajmljivaču.

2. CIJENE I SADRŽAJ PONUDE

Cijene smještajnih jedinica objavljene su u eurima. Navedene cijene privatnog smještaja uključuju: dnevni najam smještajnih jedinica, boravišnu taksu, posteljinu, opremljenu kuhinju s potrebnim posuđem i priborom, utrošak vode, struje i plina. Cijene navedene u prezentaciji Agencije bazirane su na osnovi ugovora s Iznajmljivačem i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u smještajnoj jedinici u kojoj Gost boravi, a eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora.

Agencija zadržava pravo promjene cijena objavljenih u prezentaciji. Ako se cijene smještaja uvećaju nakon uplate akontacije, Agencija jamči Gostu da će cijena smještaja biti jednaka onoj po kojoj je Gost odlučio rezervirati određenu smještajnu jedinicu. Ako se nakon uplate akontacije cijene smještaja umanje, Gost nema pravo na novu, nižu cijenu.

Dodatne su usluge one usluge koje se pružaju u smještajnoj jedinici, ali nisu uključene u cijenu njezina zakupa, pa ih stoga Gost plaća posebno i pod uvjetom da ih zaista i koristi. Sve dodatne usluge Gost ugovara na licu mjesta sa Iznajmljivačem. Ukoliko u objektu postoje dodatne usluge, Agencija u prezentaciji smještaja naznačuje da se radi o dodatnoj usluzi.

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja dozvole za rad. Agencija upozorava Gosta da se standardi smještaja i kategorizacija smještaja u pojedinim zemljama bitno razlikuju i nisu usporedivi.

3. PRAVO AGENCIJE NA PROMJENE I OTKAZ

Agencija zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. U tom slučaju Agencija nudi alternativni smještaj Gostu, koji Gost može prihvatiti ili odbiti. Ukoliko je cijena alternativnog smještaja manja od cijene otkazanog, Agencija je dužna Gostu vratiti razliku u cijeni. Ukoliko je cijena alternativnog smještaja veća od cijene otkazanog, Agencija zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz konzultaciju Gosta. Ukoliko Agencija nije u mogućnosti pronaći alternativni smještaj ili ako Gost iz opravdanih razloga ne prihvati alternativni smještaj, Agencija je dužna vratiti Gostu sav do tada uplaćen iznos o trošku Agencije. Gost u slučaju otkaza rezervacije nema pravo tražiti naknadu štete od Agencije. Agencija je obvezna izvršiti samo povrat iznosa koji je Gost do tada uplatio.

4. OBVEZE GOSTA

U slučajevima nepridržavanja ovih obveza, Gostu može uskraćeno pružanje usluge smještaja bez prava na povrat uplaćenog iznosa i bez prava na naknadu štete.

5. PRAVO GOSTA NA PROMIJENE I OTKAZ

U slučaju da Gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faksom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili imena korisnika usluga ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 60 dana prije početka korištenja usluge. Promjena rezervacije, ukoliko je moguća, biti će napravljena besplatno. Agencija ima pravo odbiti promjenu rezervacije. Ako Gost iz svojih osobnih razloga otkaže rezervaciju nema pravo zahtijevati povrat uplaćene akontacije.

Svaka promjena unutar 60 dana prije početka korištenja usluge i tijekom korištenja usluge smatrati će se otkazom rezervacije. Ukoliko Gost u rezervirani smještaj ne dođe do 23:00 na dan početka korištenja usluge, a nije se javio Agenciji ili Iznajmljivaču, rezervacija će se smatrati otkazanom, a Gost nema pravo tražiti povrat uplaćene akontacije. Ukoliko Gost mora otkazati rezervaciju, Agencija mu nudi mogućnost da nađe novog gosta/korisnika za istu rezervaciju. Novi gost/korisnik rezervacije preuzima sve obveze iz vaučera, kao i iz ovih Općih uvjeta.

6. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Svaki Gost - nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Gost je dužan kod Iznajmljivača reklamirati neodgovarajuću uslugu, te o tome obavijestiti Agenciju. Gost je dužan surađivati sa Iznajmljivačem i Agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora, te s njima pokušati pronaći zadovoljavajuće rješenje.

Gost se odriče prava prigovora na sve činjenice koje su navedene u prezentaciji po kojoj mu je smještaj ponuđen, a koje on nije prethodno uočio, kao i na sve činjenice na koje ga je Agencija prethodno upozorila.

Ako Agencija utvrdi da je uzrok prigovora neopravdan, neće poduzimati nikakve mjere na otklanjanju prigovora, a Gost ne može zahtijevati povrat uplaćenog novca niti uputiti tužbu za naknadu štete.

Ako je uzrok prigovora opravdan, Agencija se obvezuje učiniti sve potrebne mjere da u roku od osam sati ukloni uzrok prigovora.

Ako se opravdani uzrok prigovora ne može otkloniti u ugovorenom roku primjenjuju se mjere iz članka 3. ovih Općih uvjeta.

Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos smještaja.

Ako Gost samoinicijativno napusti objekt, s tim da Agenciji ne pruži priliku da u ugovorenom roku od osam sati riješi uzrok njegova nezadovoljstva ili da mu eventualno pronađe zamjenski smještaj, Gost ne može zahtijevati povrat novca niti uputiti tužbu za naknadu štete, bez obzira na činjenicu jesu li njegovi razlozi bili opravdani ili ne.

Odlukom o boravku u zakupljenom smještaju Gost se unaprijed odriče mogućnosti potraživanja povrata uplaćenog iznosa.

Agencija se ne može smatrati odgovornom za loše klimatske uvjete, čistoću i temperature mora, loše uređene plaže, prevelike gužve, krađu ili oštećenje imovine i slične situacije koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo Gosta, a koje nisu u direktnom doticaju sa zakupljenom smještajnom jedinicom.

7. NADLEŽNOST SUDA

Stranke ovih Općih uvjeta nastojat će eventualne sporove rješavati sporazumno. U protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog suda u Splitu, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.