Bookers.hr používá cookies (koláčky) na zvýšení funkčnosti webu.
OK
OCHRANA SOUKROMí
Hledej

Ochrana soukromí

Úvod a všeobecné podmínky

Internetová stránka "Bookers.hr" (dále v textu "Bookers.hr", "my") chápe důležitost ochrany osobních údajů (dále v textu "Osobní Údaje"), které nám poskytují naši návštěvníci. Osobní Údaje jsou informace, které mohou osobu identifikovat jako jednotlivce, což zahrnuje jméno, příjmení, číslo telefonu, adresu bydliště a e-mail adresu. Bookers.hr postoupil tento dokument o ochraně soukromí (dále v textu "Dokument"), aby seznámil návštěvníky s tím, jak bude používat a ochraňovat jejich Osobní Údaje. Dokument popisuje způsoby, kterými Bookers.hr shromažďuje, ukládá, používá a chrání Vaše Osobní Údaje. Je naší povinností upozornit Vás, že se Dokument nevztahuje na jakékoliv aktivity mimo internet jakož ani na druhé webové stránky kromě stránky http://www.bookers.hr (dále v textu "Stránka"). Bookers.hr neshromažďuje Vaše Osobní Údaje kromě údajů, které se automaticky ukládají a shromažďují (článek 3. "Cookie"), až do okamžiku, kdy se návštěvník rozhodne osobně je podstoupit. Obecně, stránku můžete navštívit bez poskytování jakýchkoliv svých Osobních Údajů.

Shromažďování a používání

Při posílání dotazu na vybranou službu od Vás bude Bookers.hr vyžadovat Vaše Osobní Údaje, které jsou potřebné k tomu, aby Vás identifikovali jako jednotlivce. Bookers.hr nutně potřebuje Vaše Osobní Údaje, aby Vás později mohli kontaktovat on-line nebo off-line. Bookers.hr nepoužívá Vaše Osobní Údaje k jakýmkoliv jiným účelům. Osobní Údaje, které poskytujete Bookers.hr, jsou dostupné pouze osobám, které mají na starosti odpověď na Váš dotaz.

Cookie

Bookers.hr také automaticky shromažďuje údaje při Vaší návštěvě webové stránky. Bookers.hr shromažďfuje určité údaje cestou "cookie" z Vašeho počítače. Cookie je malý soubor, který se ukládá na pevném disku Vašeho počítače. Informace získané cestou cookie používáme k tomu, abychom vylepšili kvalitu stránek a abychom měli přehled o návštěvnosti Stránky. Tyto informace nám taktéž pomáhají seznámit se se způsobem, kterým návštěvník využívá Stránku. Informace poskytované cestou cookie Vás neidentifikují jako osobu. Pokud si zásadně nepřejete poskytovat informace touto metodou, můžete to přerušit vypnutím cookie ve Vašem internetovém vyhledávači / programu. Většina internetových vyhledávačů Vám dovoluje vypnutí cookie. Pokud neznáte způsob jak můžete vypnout cookie, vyhledejte pomoc v horním menu Vašeho internetového vyhledávače. Vypnutí cookie může omezit nebo zpomalit načítání Stránky.

Bezpečnost

Bookers.hr používá všechna bezpečnostní opatření k ochraně před ztrátou, zneužitím nebo změnami Osobních údajů používaných v systému. Bookers.hr provádí všechny elektronické, fyzické a procedurální kroky s úmyslem ochránit Vaše Osobní Údaje. Přístup k Osobním Údajům je omezen na pracovníky, kterým jsou tyto údaje nutně potřebné k tomu, aby mohli poskytnout určité služby. Bookers.hr se zavazuje, že nebude rozdávat, prodávat ani pronajímat Vaše Osobní Údaje ani jedné právní nebo fyzické osobě bez Vašeho svolení. V každém případě ani jeden přenos údajů po internetu jakož i elektronické ukládání údajů nemá záruku stoprocentní jistoty. Jsme povinni Vás upozornit, že posílání údajů přes stránku činíte na vlastní odpovědnost.

Nezletilí

Bookers.hr neshromažďuje údaje od nezletilých osob. Pokud jste nezletilí, prosíme Vás, abyste nám neposílali jakékoliv Osobní Údaje o sobě, což zahrnuje vaše jméno, příjmení, adresu bydliště, číslo telefonu nebo e-mail adresu. Pokud nám nezletilá osoba zašle osobní údaje a my zjistíme, že jsou to Osobní Údaje nezletilce, odstraníme údaje ze systému v nejkratší možné lhůtě.

Změny

V budoucnosti může být tento Dokument změněn, a proto Vám navrhujeme, abyste si ho prohlédli pokaždé, kdy nám budete posílat Vaše Osobní Údaje. Pokračováním používání Stránky po aplikaci změn v Dokumentu souhlasíte s právy a podmínkami, které jsou uvedené v Dokumentu v okamžiku posílání údajů. Bookers.hr použije práva a podmínky, které byly platné v době, kdy byly poslány Vaše Osobní Údaje.