Bookers.hr uporablja cookies (piškotke) za izboljšanje funkcionalnosti spletne strani.
OK
ZAščITA ZASEBNOSTI
Išći

Zaščita zasebnosti

Uvod in splošni pogoji

Internetne strani "Bookers.hr" (v nadaljnjem besedilu "Bookers.hr", "mi") se zaveda pomena zaščite osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu "Osebni podatki"), ki nam jih dajejo na voljo naši obiskovalci. Osebni podatki so informacije, s pomočjo katerih je mogoče osebo identificirati kot posameznika, kar vključuje ime, priimek, številko telefona, naslov bivališča in elektronski naslov. Bookers.hr daje na voljo ta dokument o zaščiti zasebnosti (v nadaljnjem besedilu "Dokument"), da bi seznanil svoje obiskovalce, kako bo ravnal in zaščitil njihove Osebne podatke. Dokument opisuje načine, na katere Bookers.hr zbira, pripravlja, uporablja in nudi zaščito Vaših Osebnih podatkov. Dolžni smo vas opozoriti, da Dokument ne obravnava nikakršnih dejanj izven spleta niti drugih spletnih strani razen spletnih strani http://www.bookers.hr (v nadaljnjem besedilu "Spletna stran"). Bookers.hr ne zbira Vaših Osebnih podatkov razen tistih podatkov, ki se samodejno pripravljajo in zbirajo (3. členi "Piškotki"), vse do trenutka, ko se obiskovalec odloči osebno odstopiti prav te podatke. Skratka, Spletno stran lahko obiskujete brez ponujanja kakršnihkoli Osebnih podatkov o sebi.

Zbiranje in uporaba

Bookers.hr bo od Vas zahteval Vaše Osebne podatke, ki so potrebni za vašo identifikacijo kot obiskovalca šele, ko boste poslali povpraševanje za izbrane storitve. Bookers.hr nujno potrebuje Vaše Osebne podatke, da bi vas lahko kasneje kontaktiral bodisi on-line bodisi off-line. Bookers.hr ne uporablja Vaših Osebnih podatkov za nikakršne druge namene. Osebni podatki, ki jih dajete na voljo Bookers.hr, bodo na voljo le tistim, ki so zadolženi za pripravo odgovora na Vaše povpraševanje.

Piškotki

Bookers.hr prav tako samodejno zbira podatke ob Vašem obisku na Spletni strani. Bookers.hr zbira te podatke s pomočjo "piškotkov" z vašega računalnika. Piškotek je majhna datoteka, ki se shranjuje na trdem disku Vašega računalnika. Informacije, ki jih prejmemo preko piškotkov, uporabljamo, da bi izboljšali kakovost spletnih strani in imeli vpogled v promet na Spletni strani. Te informacije nam prav tako pomagajo, da bi ugotovili, kako je lahko Spletna stran v največjo korist njenim obiskovalcem. Informacije, ki so dane na voljo preko priškotkov, Vas ne identificirajo kot posameznika. Če na splošno ne želite dajati na voljo informacij na opisan način, lahko to prekinete z izključitvijo piškotkov v Vašem internetnem brskalniku / programu. Večina internetnih brskalnikov Vam to dovoljuje. Če ne poznate načina izključitve priškotkov, si oglejte zbirko pomoči in nasvetov v Vašem internetnem brskalniku. Izključitev piškotkov lahko onemogoči ali upočasni delovanje Spletne strani.

Varnost

Bookers.hr uporablja vse varnostne ukrepe za zaščito izgube, zlorabe ali izmenjave Osebnih podatkov, ki so predmet uporabe sistema. Bookers.hr postopa po elektronskih, fizičnih in postopkovnih korakih z namenom zaščite vaših Osebnih podatkov. Dostop do Osebnih podatkov je omejen na zaposlene, ki jih nujno potrebujejo, da bi vam nudili zahtevane usluge. Bookers.hr se zavezuje, da brez Vašega soglasja ne bo posredoval, prodajal ali poneverjal Vaših Osebnih podatkov niti s pravnimi niti s fizičnimi osebami. V vsakem primeru pa ni mogoče dajati garancije za stoodstotno zaščito vsakega prenosa podatkov po internetu oziroma elektronska hramba podatkov. Dolžni smo Vas opozoriti, da pošiljate podatkov preko Spletne strani na lastno odgovornost.

Mladoletne osebe

Bookers.hr ne zbira podatkov o mladoletnih osebah. V primeru, da ste mladoletni, Vas prosimo, da nam ne pošiljate kakršnihkoli Osebnih podatkov o sebi, kar vključuje vaše ime, priimek, naslov bivališča, številko telefona ali elektronski naslov. V primeru, da nam mladoletna oseba pošlje osebne podatke in mi ugotovimo, da so to Osebni podatki mladoletne osebe, bomo v najkrajšem možnem času izbrisali takšne podatke iz sistema.

Spremembe

V prihodnosti je lahko ta Dokument spremenjen, zato Vam predlagamo, da si ga preberete vsakič, ko nam pošljete Vaše Osebne podatke. Z nadaljnjo uporabo Spletne strani tudi po spremembah Dokumenta se strinjate z vsemi pogoji in pravicami ter obveznostmi, ki so navedeni v Dokument v trenutku pošiljanja podatkov. Bookers.hr šteje za veljavne tiste pogoje, pravice in obveznosti, ki so bili v veljavi v trenutku, ko so bili Osebni podatki poslani.