Bookers.hr wykorzystuje cookies (ciasteczka) do poprawy funkcjonalności strony internetowej.
OK
OCHRONA PRYWATNOśCI
Szukaj

Ochrona prywatności

Wstęp i ogólne warunki

Strona internetowa "Bookers.hr" (w dalszym tekście "Bookers.hr", "my") zdaje sobie sprawę z ważności ochrony danych osobowych (w dalszym tekście: Dane osobowe”), które dają nam do dyspozycji nasi goście. Dane osobowe to informacje, które pozwalają na identyfikację osoby jako jednostki i obejmują imię, nazwisko, numer telefonu. Adres zameldowania i adres mailowy. Bookers.hr udostępnił ten dokument o ochronie prywatności (w dalszym tekście "Dokument") w celu poinformowania odwiedzających, w jaki sposób będą traktowane i chronione jego Dane Osobowe. Dokument opisuje sposoby, w jakie Bookers.hr zbiera, przechowuje, wykorzystuje i chroni Wasze Dane Osobowe. Jesteśmy zobowiązani Państwa ostrzec, że Dokument nie odnosi się na żadne aktywności poza Internetem podobnie jak i inne strony Web oprócz strony http://www.bookers.hr (w dalszym tekście "Strona"). Bookers.hr nie zbiera Państwa Danych Osobowych oprócz danych, które automatycznie zostają zmagazynowane i zbierane (artykuł 3 "Cookies"), aż do chwili, kiedy odwiedzający osobiście nie zdecyduje, żeby takowe udostępnić. Generalnie, Stronę możecie odwiedzić bez udostępniania jakichkolwiek danych o sobie.

Zbieranie i użytkowanie

Przy okazji wysyłania zapytania o wybranej usłudze, Bookers.hr zapyta Państwa o Dane Osobowe, które potrzebne są w celu zidentyfikowania Państwa jako jednostki. Bookers.hr potrzebuje Państwa dane tak, żeby móc z Państwem się skontaktować on-line lub, off-line. Bookers.hr nie wykorzystuje Państwa danych osobowych w do jakichkolwiek innych celów. Dane osobowe, które udostępniacie Bookers.hr dostępne są tylko i wyłącznie osobom, które odpowiedzialne za odpowiedź na Państwa.

Cookies

Bookers.hr także automatycznie gromadzi dane przy okazji Waszej wizyty na stronie. Bookers.hr gromadzi określone informacje drogą "Cookiem" z Państwa komputera. Cookiem to mała baza danych która zostaje zapisana na dysku twardym Państwa komputera. Informacje zdobyte za pomocą Cookiem wykorzystujemy w celu polepszenia jakości stron oraz w celu zorientowania się w ruchu na stronie. Te pliki pomagają nam również zorientować się w sposobach, na które odwiedzający wykorzystuje stronę. Informacje wysyłane za pomocą plików Cookiem nie identyfikują osoby. Jeśli-generalnie nie chcecie Państwo udostępniać informacji tą metodą możecie to przerwać za pomocą wyłączenia Cookiem. Jeśli nie orientujecie się Państwo w sposobach, na które możecie wyłączyć Cookiem popatrzcie na pomoc w górnym pasku Państwa przeglądarki internetowej. Wyłączenie Cookiem może ograniczyć lub spowolnić działanie strony.

Bezpieczeństwo

Bookers.hr wykorzystuje wszystkie środki bezpieczeństwa do ochrony od utraty, niewłaściwego wykorzystywania lub zmiany Państwa danych osobowych wykorzystywanych w systemie. Bookers.hr przeprowadza wszystkie elektroniczne, fizyczne I proceduralne kroki z zamiarem ochrony Państwa Danych Osobowych. Dostęp do danych osobowych ograniczony jest do grona osób zatrudnionych, którym te dane są koniecznie potrzebne w celu zapewnienia Państwu określonych usług. Bookers.hr zobowiązuje się do tego, że nie będzie rozprowadzać, sprzedawać ani wynajmować Państwa danych osobowych żadnej prawnej ani fizycznej osobie bez Państwa pozwolenia. W każdym razie żaden transfer informacji za pomocą Internetu podobnie jak elektroniczne przechowywanie danych nie daje stuprocentowej gwarancji. Ostrzegamy Państwa, że wysyłanie danych drogą internetową czynicie Państwo na własną odpowiedzialność.

Nieletni

Bookers.hr nie zbiera informacji od osób niepełnoletnich. Jeżeli jesteś niepełnoletnią osobą prosimy cię o nie wysyłanie żadnych informacji osobistych o sobie, czyli imię, nazwisko, adres zameldowania, numer telefonu lub e-mail adres. Jeśli osoba niepełnoletnia wyśle do nas dane osobowe a my stwierdzimy, że są to dane osobowe osoby niepełnoletniej-usuniemy dane ze systemu w najkrótszym możliwym czasie.

Zmiany

W przyszłości ten dokument może ulec zmianie, dlatego proponujemy Państwu żebyście go przeglądnęli za każdym razem, gdy wysyłacie do nas wasze dane osobowe. Kontynuacją korzystania ze strony po przeprowadzeniu zmian w Dokumencie akceptujecie prawa I warunki, które wymienione są w dokumencie w chwili wysyłania danych. Bookers.hr zastosuje prawa I warunki, które obowiązywały w czasie, gdy Dane Osobowe były wysłane.